Forside

Velkommen til Grundejerforeningen Svanlevvej

 

 

Foreningen består af 54 private husstande på Svanlevvej, Kolt, 8361 Hasselager.

 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

 

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er formanden og et bestyrelsesmedlem på valg. I lige år er kassereren og to bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsens visioner er bl.a.

 

• at fremme fællesskabet og kommunikationen

• at vedligeholde de naturskønne områder

• at motivere det gode naboskab og

• at fremme nabohjælp og dermed øge sikkerheden i kvarteret

 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedligeholdelse af fælles anlæg - og varetagelse af dens formål og interesser.

 

Alle medlemmer har dog et medansvar og opfordres derfor til deltagelse. Ideer, spørgsmål, kommentarer og andre inputs er derfor altid meget velkomne.

 

Send gerne en mail på gfsvanlevvej@live.dk – eller kig forbi et af bestyrelsesmedlemmerne til en snak.

 

Er du ny i grundejerforeningen - så send meget gerne en mail med dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til gfsvanlevvej@live.dk, så får du automatisk referater fra møder m.v. tilsendt.

Grundejerforeningen Svanlevvej © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use